Felt

Feltskyting

I feltskyting skytes det på X antall mål på hold fra 6 til 70 meter. Skytetiden er fra 6 sekunder til 16 sekunder avhengig av hvor mange mål og vanskelighetsgraden. Konkurransen inneholder 10 standplasser hvor det skytes 6 skudd pr standplass for de vanlige programmene, og 5 skudd i spesial og magnumklassene. Det skytes i flere klasser –  Finfelt, Grovfelt, Militærfelt, Revolverfelt, Spesialfelt og Magnumfelt.

Feltskyting er en spennende, sosialt og byr på skyteopplevelser utenfor den tradisjonelle skytebanen!

De offisielle øvelsene i regi av NSF

Øvelse Kode Klasse
Finfelt 1F A, B, C, D
Grovfelt 1G A, B, C, D
Revolverfelt 1R A, B, C, D
Militærfelt 1M A, B, C, D
Spesialpistol 1S A
Spesialrevolver 1SR A
Magnumfelt 1 1M1 A
Magnumfelt 2 1M2 A

I feltskyting brukes det ulike typer våpen avhengig av klasse. Generelt sett brukes det banevåpen i klassen fin og grov. Noen velger å bruke revolver i disse klassene, men en pistol er mer konkurransedyktig. Militærfelten er den klassen hvor det brukes mange typer våpen. Mange bruker våpen som er tilpasset til klassen (som oftest utgaver av 1911), men tjenestevåpen som Glock, Beretta og CZ er også egnet. Skal du skyte .45 acp patronen er militærfelt klassen for det. Militærfelten tillater ikke «konkurransegrep» på våpenet. Revolverfelten skytes som navnet tilsier med revolver. Spesialklassen skytes med lommepistoler og lommerevolvere. Det skytes kun 5 skudd i denne klassen pr standplass. Spesialpistol/revolver er en artig klasse. Det er faktisk mye presisjon i disse små våpnene for de som behersker det. Magnumfelt skytes normalt med magnumrevolvere, men noen pistoler er også egnet. Det vanlige er å skyte .356 magnum i Magnum 1, og .44 magnum i Magnum 2 klassen. Noen få velger noe som slår enda hardere 🙂

Hele reglementet kan du laste ned ved å klikke her!

Det våpentekniske reglementet er som følger:

Finfelt

Pistol eller revolver

Mål kasse: 300x150x50 mm

Maks lengde: 153 mm

Maks sikteradius: 220 mm

Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)

Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m randtenningspistol

Min avtrekksvekt: 1000 gram

Kaliber: 22 LR.

Grovfelt

Pistol eller revolver

Mål kasse: 300x150x50 mm

Maks lengde: 153 mm

Maks sikteradius: 220 mm

Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)

Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol

Min avtrekksvekt: 1000 gram

Kaliber: 7.62 mm til 9,65 mm (.30 – .38)

Patron: Ikke magnumladning

Militærfelt

Pistol

Mål kasse: fri

Maks lengde: 153 mm

Maks sikteradius: 220 mm

Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)

Grep: Tillater ikke like skjefteplater. Fingergrep i forkant av skjeftet tillatt

Min avtrekksvekt: 1360 gram

Kaliber: 9 mm – 11.56 mm (.355 – .455)

Patron: Prosjektil minst 5 mm utenfor hylsekant – Ikke magnumladning

Min kulevekt: 100 grains

Faktor: 120

Revolverfelt

Revolver

Mål kasse: fri

Maks lengde: fri

Maks vekt: fri

Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol

Min avtrekksvekt: 1360 gram

Kaliber: 9 mm ? 11,56 mm (.355 – .455)

Patron: Ikke magnumladning

Spesialpistol

Pistol

Mål kasse: 185x125x35 mm

Maks vekt: 800 gram (inklusiv tomt magasin)

Grep: Tillater ikke like skjefteplater.

Min avtrekksvekt: 1360 gram

Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22LR – .455)

Patron: Ikke magnumladning

Spesialrevolver

Revolver

Mål kasse: 200x150x40 mm

Maks vekt: 1000 gram

Grep: Tillater ikke like skjefteplater.

Min avtrekksvekt: 1360 gram

Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22LR – .455)

Patron: ikke magnumladning

Magnum 1

Pistol eller revolver

Mål kasse: fri

Maks lengde: fri

Min avtrekksvekt: 1360 gram

Kaliber: .357 – .40

Patron: Minimum hylselengde 25 mm

Min kulevekt: 140 grains

Faktor: 190

Magnum 2

Pistol eller revolver

Mål kasse: fri

Maks lengde: fri

Min avtrekksvekt: 1360 gram

Kaliber: .41 – .505

Min kulevekt: 210 grains

Faktor: 275

Felles for alle klasser:

Rekylbrems/rekyldempende innretninger er ikke tillatt.

Kun åpne sikter er tillatt.

Svartkrutt eller svartkrutterstatning ikke tillatt.

Magnumladninger er kun tillatt i Magnum 1 og Magnum 2.

Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor

Her er litt info om utstyr til fletskyting.

PistolSkyting.Info