Fra Gran kommune: Pause i fritidsaktiviteter for barn og unge!

3. november 2020
av

«Det er økt smitte i samfunnet rundt oss, og mange unge smittede i våre nabokommuner Lunner og Jevnaker. Derfor fraråder vi alle fritidsaktiviteter for barn og unge fra og med i dag, 3.november, til og med 15. november.»

HSS tar dette til følge, og tillater ikke trening for skyttere under 18 år før tidligst 16 november.

Hele artikkelen finner du her: https://www.gran.kommune.no/pause-i-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge.6343504-452652.html

 

Sikkerhetskurs for nye skyttere – søndag 15 november

23. oktober 2020
av

Hadeland Sportsskyttere arrangerer sikkerhetskurs for nye skyttere!

Kurset har som formål å gi nye skyttere en grundig innføring i pistolskyting med hovedvekt på sikkerhet og forsvarlig våpenhåndtering.
Vi holder kurset ved inneskytebanen i kjelleren på Gran rådhus.
Dette er et intensivkurs over seks timer – oppstart kl. 10:00. Kurset koster Kr. 850.- det dekker alt av materiell, samt eksamen.
Bestått sikkerhetskurs er et absolutt krav for å delta på stevner, det er også noe politiet spør etter når du søker om erverv av håndvåpen.

Ønsker du å delta, sender du en mail til leder@hadeland-sportsskyttere.no innen 7 november for påmelding.

Standplasslederkurs – 31 oktober

12. oktober 2020
av

Hadeland Sportsskyttere har alltid behov for flere motiverte standplassledere, både til trening og stevner.

Vi arrangerer derfor kurs for å styrke staben.

Sted:     Hadeland skytebane i kjelleren på Gran rådhus.
Tid:        Lørdag 31 oktober, kl. 13:00.

Vi beregner 2 – 3 timer, alt ettersom hvor interaktivt det blir.

Kurset omfatter følgende:
– Opptreden, myndighet, og ansvar
– Baneinstruks og generell sikkerhet
– Ildkommando, rutiner, sjekk av våpen
– Hvordan ta imot nye skyttere
– Førstehjelp og opptreden ved hendelser

Etter endt kurs, og hvis interessen er der, vil du bli en del av en turnusplan for standplassledere.
Tar man ansvar som standplassleder, følger det gjerne med bomkort og nøkkel til Lygna.

Kurset er internt, du må altså være medlem i HSS for å delta.
Du må også ha gjennomført og bestått kurset «Sikkerhetskurs for nye skyttere»

Påmelding til post@hadeland-sportsskyttere.no innen 23 oktober.

Alle banene på Lygna er stengt for skyting, grunnet elgjakt!

5. oktober 2020
av

Også i år stenges banene på Lygna grunnet elgjakt.  Opphold på banen er tillatt, men skyting utgår.

Stengningsperioden er fra og med 05 oktober, og varer til 08 november.

Pistolbanen er intet unntak.  Vi ber om at forbudet respekteres.

Sesongstart på Jaren – med begrensninger..

5. oktober 2020
av

I morgen, tirsdag 6 oktober, åpner vi skytebanen på Jaren for regulær trening.

Merk at det er en del nye pålegg vi må følge i forbindelse med smittevern:

Utgangsdøren må holdes låst hele tiden. Det vil bli to innslipp. Hhv. kl. 18:00 og 19:30.
Treningen deles dermed i to. I utgangspunktet skal ingen slippes inn utenom de fastsatte tidene.

Det er ikke tillatt med flere enn 20 personer i lokalene samtidig. Det betyr i all enkelhet at kommer du som nr. 21 eller mer slipper du dessverre ikke inn.
De til en hver tids gjeldene smitteregler må følges ubetinget. Det betyr at alle må holde minimum en meters avstand, at god håndhygiene praktiseres, og at alt utstyr og alle kontaktflater desinfiseres regelmessig og etter bruk.

Åpningen av banen er klarert med kommunens smittevernteam.

Pistolbanen på Lygna stenges midlertidig!

2. september 2020
av

På grunn av utbedringer av standplasshuset, stenges pistolbanen i en kort periode.

Alle treninger er innstilt mens arbeidet pågår.  

Vi satser på å være i gang igjen i løpet av et par små uker.

I mellomtiden oppfordres det til å bruke tiden til noe nyttig: http://www.ringerikepistolklubb.no/?p=3790