Har du glemt å betale medlemskontingenten for i år?

3. mai 2021
av

Til tross for forfalt kontingentkrav og utsendt purring er det fortsatt et tosifret antall medlemmer som ikke har betalt kontingenten.

Har du ikke mottatt krav, mener du har fått uriktig krav, eller trenger hjelp til giro e.l. så send oss en mail på post@hadeland-sportsskyttere.no så hjelper vi deg.

Husk at din kontingent er et viktig bidrag til å opprettholde et godt sportsskyttertilbud og en fin sosial arena for alle slags mennesker i alle aldre 😊

Hadeland Sportsskyttere åpner opp for organiserte treninger på Lygna!

11. april 2021
av

HSS har endelig fått grønt lys for å gå i gang med organiserte treninger, men ikke uten betydelige smitteverntiltak.

– Vi åpner kun annenhver standplass, det betyr at vi kan ha maksimalt åtte samtidige skyttere.
– Munnbind er påbudt såfremt du ikke kan holde tilstrekkelig avstand til andre.
– Alle skal sprite hender ved ankomst, og etter berøring av eksponerte kontaktflater.
– Det er kun standplassleder, eller personell utpekt av standplassleder som kan gå inn i bua.
– Alle fremmøtte registrerer seg i boka. Den ligger på bordet ute, eller rett innenfor døra i standplasshuset.

Og for all del; hold deg hjemme hvis har du symptomer, eller ikke føler deg helt frisk.

Vi holder åpent til vanlige tider.

Fra Gran Kommune:

Fra og med midnatt, natt til 12. april 2021 følger vi i Gran kommune tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) for smittevern.

Tiltakene gjelder fram til og med 19. april. Det er Gran formannskap som har vedtatt endret tiltaksnivå for smittevern i en ny lokal forskrift. Forskriften innebærer at Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger beskrevet i covid‐19‐forskriften, kapittel 5B.

Her står det bl.a. «Voksne kan drive med organisert trening utendørs, hvis det er mulig å holde god avstand.»

Protokoll etter ekstraordinært årsmøte er godkjent og signert

7. april 2021
av

Protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet er nå forskriftsmessig ratifisert.

Fakturering av årets medlemskontingent vil dermed iverksettes i løpet av de nærmeste dagene.

Protokollen finner du her: Protokoll Ekstraordinært årsmøte HSS 31032021 Signert

Egentrening på Lygna utgår!

26. mars 2021
av

Egentrening defineres som organisert trening når den gjennomføres på et idrettsanlegg hvor tilgangen er som følge av medlemskap i klubb tilsluttet NIF. Dette gjelder både innendørs og utendørs anlegg.
Siden våre aktiviteter nødvendigvis må foregå på anlegg som er godkjent for skyting, betyr dette for vår del at der hvor det er innført forbud mot organisert trening er det også forbud mot egentrening. Unntaket er for de som er så heldige at de kan drive trening på private områder/baner som ikke er i regi/disponert av NSF/NIF-tilsluttet klubb.

Vi håper dette tiltaket blir ekstremt kortvarig.  Mens vi venter på lettelser kan tiden brukes på våpenpuss og tørrtrening..

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

17. mars 2021
av

Hadeland Sportsskyttere innkaller til ekstraordinært årsmøte – onsdag 31 mars, kl. 18:00

Det er kun en sak som skal behandles:
Fastsetting av kontingent (pkt. 7 i agendaen til det ordinære årsmøtet).

Møtet vil bli avholdt digitalt på Microsoft Teams, – det er derfor nødvendig at alle som ønsker å delta melder seg på innen 24 mars.
Påmelding sendes til post@hadeland-sportsskyttere.no
Påmeldte deltakere vil deretter motta en kalenderinvitasjon med link til møtet.

Møtet arrangeres med hjemmel i Lover for Hadeland Sportsskyttere § 17, pkt. 1, jfr. pkt. 1 b:
«Ekstraordinært årsmøte i HSS innkalles av HSSs styre med minst 14 dagers varsel etter:
b) Vedtak av styret i HSS.»

Årsmøtet utsettes inntil videre!

15. mars 2021
av

Regjeringens strengeste tiltaksnivå innføres i hele Viken fylke og i Gran kommune i Innlandet.
Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Årsmøtet utsettes derfor inntil videre!

Styret vurderer digitalt møte, men p.t. er ingenting bestemt.

Oppdatering kommer så fort vi har noe mer å melde!