Alle banene på Lygna er stengt for skyting, grunnet elgjakt!

5. oktober 2020

Også i år stenges banene på Lygna grunnet elgjakt.  Opphold på banen er tillatt, men skyting utgår.

Stengningsperioden er fra og med 05 oktober, og varer til 08 november.

Pistolbanen er intet unntak.  Vi ber om at forbudet respekteres.