Bane

Baneskyting

Baneprogrammene, Standardpistol, Hurtigpistol, VM-program, Silhuettpistol og Fripistol, skytes både innendørs og utendørs på 25-meters bane, med unntak av fripistol som skytes på 50 meters bane.

Programmene er enten ren presisjonsskyting, med god tid for hvert skudd, eller hurtigskyting der man har knapp tid på å skyte en 5-skudds serie. Noen programmer er en blanding av presisjons- og hurtigskyting. MIX programmet er ikke et offisielt program, men skytes i HSS da det kan skytes med de fleste våpentyper. Vi har også egne klubbregler. Mer om dette på standplass.

Ved tidsbegrensede serier (hurtigskyting) benyttes automatiske skiveanlegg som vender skiven frem mot skytteren den tiden serien varer, og snur skiven bort når tiden er ute. I alle disse programmene skal pistolen holdes med bare en hånd med unntak av MIX, Hurtigpistol Revolver og Hurtigpistol Militær.

Offisielle skyteprogram i regi av NSF (fripistol er ikke tatt med):

Øvelse Kode Klasse
25 meter, silhuettpistol 4 A, B, C, D, U16, U14
25 meter, standardpistol 5 A, B, C, D, U16, U14
25 meter, finpistol 6F A, B, C, D, U16, U14
25 meter, grovpistol 6G A, B, C, D
25 meter, hurtigpistol fin 7F A, B, C, D, U16, U14
25 meter, hurtigpistol grov 7G A, B, C, D
25 meter, hurtigpistol revolver 7R A, B, C, D
25 meter, hurtigpistol militær 7M A, B, C, D

 

Fripistol

60 skudd fordelt på 6 serier av 10 skudd

Skive: Internasjonal presisjonsskive (10’er ringen er 5 cm i diameter).

Skyteavstand: 50 meter.

Skytetid: 2 timer.

Kaliber .22

Avtrekksvekt: Fri

Våpenvekt: Fri

Utformingen av våpnet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen.

Fripistol er en av de vanskeligste øvelsene i pistolskyting, og er på OL-programmet for menn. I og med at avstanden til skiva er så stor som 50 meter, er det spesiellt viktig å holde pistolen rolig i skuddøyeblikket. Det brukes spesialvåpen, gjerne med elektroniske avtrekk som kan justeres ned til en avtrekksvekt på noen få gram. Det er nok med en lett berøring av avtrekkeren for å få skuddet til å gå.

Skjeftene på disse pistolene omkranser gjerne hånden, og tilpasses slik at de passer nærmest som en hanske. Mange som har sett denne øvelsen i OL-sendinger på TV, legger spesiellt merke til at det ser ut som skytteren må tre hånden inn i skjeftet, omtrent på samme måte som å kle på seg en hanske.

VM Fin (Sportspistol/Finpistol), og VM Grov (Grovpistol)

60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd

Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.

Skyteavstand: 25 meter

Kaliber, VM-fin: .22

Kaliber, VM-grov: Minimum .32, og maksimum .38

Avtrekksvekt, 1.000 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

VM-programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen.

Finpistol er OL-gren for kvinner, mens grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.

Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.

Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.

I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.

Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

 

Standardpistol

60 skudd fordelt på 12 serier.

Skive: Internasjonal presisjonsskive.

Skyteavstand: 25 meter

Kaliber: .22 LR

Avtrekksvekt: 1.000 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene i standard fordeles slik:

1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.

4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdens-Mesterskap for menn.

I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting.

10-sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening.

Hurtigpistol Fin, Hurtigpistol Grov, Hurtigpistol Revolver, Hurtigpistol Militær

60 skudd fordelt på 12 serier.

Skive: Internasjonal duellskive.

Skyteavstand: 25 meter

Kaliber, Hurtig fin: .22 lr

Kaliber, Hurtig grov: Minimum .32, og maksimum .38

Kaliber, Hurtig Revolver: ???

Kaliber, Hurtig Militær: ???

Avtrekksvekt, Fin og Grov: 1000 gram

Avtrekksvekt, Revolver og Militær: 1336 gram ???

Våpenvekt, Fin og Grov: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Våpenvekt, Revolver: ???

Våpenvekt, Militær: ???

Skuddene fordeles slik:

1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.

4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie

4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie

4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)

NAIS-programmet skytes som klubbprogram i OPK. Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.

Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:

2 serier på 150 sekunder

2 serier duell

1 serie på 20 sekunder

1 serie på 10 sekunder

Kravene til merker og medaljer er:

Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.

Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.

Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.

Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.

Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.

Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.

Litt om utstyr til baneskyting.

PistolSkyting.Info