Sikkerhetskurs for nye skyttere – søndag 15 november

23. oktober 2020

Hadeland Sportsskyttere arrangerer sikkerhetskurs for nye skyttere!

Kurset har som formål å gi nye skyttere en grundig innføring i pistolskyting med hovedvekt på sikkerhet og forsvarlig våpenhåndtering.
Vi holder kurset ved inneskytebanen i kjelleren på Gran rådhus.
Dette er et intensivkurs over seks timer – oppstart kl. 10:00. Kurset koster Kr. 850.- det dekker alt av materiell, samt eksamen.
Bestått sikkerhetskurs er et absolutt krav for å delta på stevner, det er også noe politiet spør etter når du søker om erverv av håndvåpen.

Ønsker du å delta, sender du en mail til leder@hadeland-sportsskyttere.no innen 7 november for påmelding.