Lygna skytebane

Vegbeskrivelse: Pistolbanen på Lygna er den borterste av banene på Lygna skytesenter. På toppen av Lygna langs riksvei 4 finner du Lygnaseter med Shell bensinstasjonen. Innkjøringen til skytebanen ligger ca 500 meter nord for innkjøringen til Lygnaseter. Det er skiltet med «Skisenter». Rett etter avkjøringen er det en rød og hvit bom.

NB: Den gamle bommen låses utenom organisert trening/konkurranse.  Den elektroniske bommen kan benyttes hele døgnet.  Det koster Kr. 25.- å passere, og den aksepterer de fleste betalingskort.  Merk at bommen går relativt raskt ned igjen etter at du har betalt, så det er greit å kjøre inn med en gang den åpner seg.  Når du skal ut igjen så kjør mot den elektroniske bommen – der er det trykkplate som åpner bommen automatisk.  

Her er en kjapp instruks for de av dere som velger å trene utenom de oppsatte treningstidene, vi har lånt denne fra Tingelstad Skytterlag

Trener dere utenom de fastsatte tidene:

  • Er bommen låst når dere kjører inn, legg den ned når dere har låst opp og kjørt inn (ikke nødvendig å låse)
  • Heis flagg og ta ned sikkerhetsmerket.
  • Se om det er personer eller beitedyr i skytefeltet før dere begynner å skyte.
  • Etter skyting rydd opp, steng av anlegget, ta ned flagg og opp med sikkerhetsmerket!
  • Lås igjen dører og lås bommen når dere kjører ut, er det kommet skyttere på en av de andre banene så meld fra til dem at dere reiser og at de må sørge for at bommen blir låst!