Lygna skytebane

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.


Vegbeskrivelse: Pistolbanen på Lygna ligger sammen med de andre skytebanene og skiskytterarenaen. På toppen av Lygna langs riksvei 4 finner du Lygnaseter med Shell bensinstasjonen. Innkjøringen til skytebanen ligger ca 500 meter nord for innkjøringen til Lygnaseter. Det er skiltet med «Skisenter». Rett etter avkjøringen er det en rød og hvit bom.

Viktig: Flagget skal heises før skyting starter! Ved skyting i mørket skal det røde lyset heises sammen med flagget.

NB: Bommen låses utenom organisert trening/konkurranse. Du er selv ansvarlig for å komme deg ut av området skulle bommen bli stengt.

Her er en kjapp instruks for de av dere som velger å trene utenom de oppsatte treningstidene, vi har lånt denne fra Tingelstad Skytterlag

Trener dere utenom de fastsatte tidene:

  • Er bommen låst når dere kjører inn, legg den ned når dere har låst opp og kjørt inn (ikke nødvendig å låse)
  • Heis flagg og ta ned sikkerhetsmerket.
  • Se om det er personer eller beitedyr i skytefeltet før dere begynner å skyte.
  • Etter skyting rydd opp, steng av anlegget, ta ned flagg og opp med sikkerhetsmerket!
  • Lås igjen dører og lås bommen når dere kjører ut, er det kommet skyttere på en av de andre   banene så meld fra til dem at dere reiser og at de må sørge for at bommen blir låst!