Hadeland Skytebane

Ligger i kjelleren på Gran Rådhus. inngang vis a vis Rådhuskantina.

Her har vi fem standplasser – alle med elektroniske skiver fra SIUS