Lover og regler

Lover og regler

Det å eie og bruke håndvåpen er underlagt streng lovgivning. Som våpeneier og skytter plikter du å sette deg inn i våpenloven med tilhørende forskrift. Regler om oppbevaring og transport av skytevåpen er særlig viktig å kunne.

Fra 01.07.2010 må ALLE våpeneiere oppbevare sine våpen i FG-godkjent våpenskap eller annet skap med høyere sikring. Dette gjelder uavhengig av antall våpen.

 

NSFlogo

Norges Skytterforbunds Fellesreglement