Bloggarkiv

Og vi er i gang igjen!

4. desember 2020

Alt som tidligere var omfattet av § 3. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv. i forskrift fra Gran kommune er opphevet fra og med i dag, 4 desember.
Det betyr at vi igjen kan åpne banen på rådhuset for organisert trening.

Det er fortsatt restriksjoner på antall personer i lokalene, samt øvrig smittevern iht. forskrift.
Og praksisen fra før stengningen med innslipp kl. 18:00 og19:30 opprettholdes.

For flere detaljer om restriksjoner så denne artikkelen: http://hadeland-sportsskyttere.no/sesongstart-pa-jaren-med-begrensninger/

Oppland Skytterkrets inviterer til dommerkurs pistol!

2. desember 2020

Oppland Skytterkrets har med dette gleden av å invitere til dommerkurs pistol nasjonal!

Kurset går på Biri i tidsrommet 29 – 31 januar, med påmeldingsfrist den 7 januar.

 

Invitasjon finner du her: Invitasjon til dommerkurs OSK januar 2021

Hadeland skytebane er stengt inntil videre!

11. november 2020

Hadeland skytebane på Jaren stenges inntil videre.  Dette iht. de nye forskriftene som ble vedtatt for Gran kommune i går, 10. november.

All skyting på banen utgår inntil ny beskjed blir gitt.  Kurs går som planlagt.

Forskriften kan leses i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2333

Fra Gran kommune: Pause i fritidsaktiviteter for barn og unge!

3. november 2020

«Det er økt smitte i samfunnet rundt oss, og mange unge smittede i våre nabokommuner Lunner og Jevnaker. Derfor fraråder vi alle fritidsaktiviteter for barn og unge fra og med i dag, 3.november, til og med 15. november.»

HSS tar dette til følge, og tillater ikke trening for skyttere under 18 år før tidligst 16 november.

Hele artikkelen finner du her: https://www.gran.kommune.no/pause-i-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge.6343504-452652.html

 

Sikkerhetskurs for nye skyttere – søndag 15 november

23. oktober 2020

Hadeland Sportsskyttere arrangerer sikkerhetskurs for nye skyttere!

Kurset har som formål å gi nye skyttere en grundig innføring i pistolskyting med hovedvekt på sikkerhet og forsvarlig våpenhåndtering.
Vi holder kurset ved inneskytebanen i kjelleren på Gran rådhus.
Dette er et intensivkurs over seks timer – oppstart kl. 10:00. Kurset koster Kr. 850.- det dekker alt av materiell, samt eksamen.
Bestått sikkerhetskurs er et absolutt krav for å delta på stevner, det er også noe politiet spør etter når du søker om erverv av håndvåpen.

Ønsker du å delta, sender du en mail til leder@hadeland-sportsskyttere.no innen 7 november for påmelding.

Standplasslederkurs – 31 oktober

12. oktober 2020

Hadeland Sportsskyttere har alltid behov for flere motiverte standplassledere, både til trening og stevner.

Vi arrangerer derfor kurs for å styrke staben.

Sted:     Hadeland skytebane i kjelleren på Gran rådhus.
Tid:        Lørdag 31 oktober, kl. 13:00.

Vi beregner 2 – 3 timer, alt ettersom hvor interaktivt det blir.

Kurset omfatter følgende:
– Opptreden, myndighet, og ansvar
– Baneinstruks og generell sikkerhet
– Ildkommando, rutiner, sjekk av våpen
– Hvordan ta imot nye skyttere
– Førstehjelp og opptreden ved hendelser

Etter endt kurs, og hvis interessen er der, vil du bli en del av en turnusplan for standplassledere.
Tar man ansvar som standplassleder, følger det gjerne med bomkort og nøkkel til Lygna.

Kurset er internt, du må altså være medlem i HSS for å delta.
Du må også ha gjennomført og bestått kurset «Sikkerhetskurs for nye skyttere»

Påmelding til post@hadeland-sportsskyttere.no innen 23 oktober.